Ouder Login

Na de aanmelding bij ons kindcentrum bij het kinderdagverblijf of de BSO ontvang je van ons een mail met daarin een link om een wachtwoord aan te maken voor de ouderlogin. Als je de link hebt geopend, dan kan je een wachtwoord aanmaken waarmee je kan inloggen in de ouderlogin. Als je deze opslaat log je meteen voor het eerst in de ouderlogin.

De ouderlogin kan je inzien via je computer, de tablet of je mobiel. Je kan op een makkelijke manier een aantal dingen regelen zoals het doorgeven van een vakantie, het aanvragen van een extra uurtje opvang, ruilen van een dag of het inzien van het schriftje.

Inloggen

De eerstvolgende keer dat je weer wilt inloggen in de ouderlogin dan kan dat via: https://auth.kdvnet.nl/signin

Ook kan je rechts bovenaan op onze website klikken op de knop “ouderlogin” voor het inloggen met het aangemaakte e-mailadres en wachtwoord.

Eenmaal ingelogd staan bovenaan de tabbladen:

  • Home
  • Contracten
  • Stamgegevens
  • Wijzigingen aanvragen
  • Vakantie opgeven
  • Facturen
  • Jaaroverzichten
  • Logboek
  • Schriftje

Contracten

In het tabblad contracten kunnen de gegevens van het contract worden ingekeken.

Per regel worden de contracten weergegeven. De laatste twee kolommen zijn blauw en kunnen worden aangeklikt.

Contracten – vakantie opgeven

Door het aanklikken van vakantie opgeven kan er worden aangegeven wanneer de kinderen in verband met vakantie niet aanwezig zullen zijn.

Contracten – status

Door het aanklikken van de status kan de status van de contracten worden bekeken.

Stamgegevens

In het tabblad stamgegevens kunnen de gegevens van de kinderen worden bekeken.

Per regel worden de kinderen weergegeven. De laatste drie kolommen zijn blauw en kunnen worden aangeklikt.

Stamgegevens – ouders/verzorgers

Door het aanklikken van ouders/verzorgers kunnen de naw gegevens worden aangepast.

Het is van groot belang dat minimaal de geboortedatum en het BSN juist zijn ingevuld in verband met de controle door de belastingdienst.

Opslaan van de gedane wijzigingen kan door middel van het aanklikken van de knop Pas aan.

Wijziging aanvragen

In het tabblad wijziging aanvragen kan je een extra dag aanvragen, een dag ruilen, een dag ziekmelden/afmelden en de tijden van een dag wijzigen.

De wijziging dient per kind te worden aangevraagd. Indien er voor meer dan een kind opvang wordt afgenomen staan bovenaan de linkjes met de namen van de kind(eren). Klik op het kind waarvoor de wijziging dient te worden aangevraagd.

Na het aanklikken zie je de planning van de gehele maand verschijnen.

Wijziging aanvragen – ruilen

Als je een dag wilt ruilen dan klik je op de dag die je wilt ruilen en kies je voor de optie ruilen.

Vervolgens kies je de datum waarnaar je wilt ruilen (eventueel kan er een opmerking worden bijgeschreven) en je klikt op opslaan.

Het verzoek is nu verstuurd naar de administratie.

Zodra het verzoek is geaccepteerd of afgewezen krijg je een mailtje met de bevestiging.

Wijziging aanvragen – afmelden

Als je een dag wilt afmelden dan klik je op de dag die je wilt afmelden en kies je voor de optie afmelden. Eventueel kan er een reden van afmelding worden bijgeschreven en je klikt op opslaan.

De afmelding is nu verstuurd naar de administratie.

Wijziging aanvragen – extra uren aanvragen

Als je een dag extra uren wilt afnemen dan klik je op de dag waarvan je de uren wilt verruimen en op extra opvang.

De groep staat al automatisch ingevuld. Je kan hierachter aangeven voor welke tijden je extra opvang wilt aanvragen (eventueel kan er een opmerking worden bijgeschreven) en je klikt op opslaan.

De aanvraag is nu verstuurd naar de administratie.

Zodra het verzoek is geaccepteerd of afgewezen krijg je een mailtje met de bevestiging.

Wijziging aanvragen – wijziging opvang aanvragen

Als je een begin- en/of eindtijd op een bepaalde dag wilt wijzigen dan klik je op de dag waarvan je de uren wilt wijzigen en op wijzig opvang.

Je kan de tijden wijzigen (eventueel kan er een opmerking worden bijgeschreven) en je klikt op opslaan.

De wijziging is nu verstuurd naar de administratie.

Zodra het verzoek is geaccepteerd of afgewezen krijg je een mailtje met de bevestiging.

Wijziging aanvragen – extra dag aanvragen

Als je een extra dag wilt aanvragen dan klik je op het lege vakje naast de datum van de gewenste dag.

Je kiest in de balk die je nu ziet de gewenste groep en tijden (eventueel kan er een opmerking worden bijgeschreven) en je klikt op opslaan.

De aanvraag is nu verstuurd naar de administratie.

Zodra het verzoek is geaccepteerd of afgewezen krijg je een mailtje met de bevestiging.

LET OP! Afgemelde dagen kunnen niet alsnog geruild worden. Deze worden automatisch geweigerd.

Vakantie opgeven

In het tabblad vakantie opgeven kan er worden aangegeven wanneer de kinderen in verband met vakantie niet aanwezig zullen zijn.

De vakantie dient per kind te worden ingevoerd. Indien er voor meer dan een kind opvang wordt afgenomen staan bovenaan de linkjes met de namen van de kind(eren). Klik op het kind waarvoor de vakantie wordt doorgegeven en klik hierna rechts op Geef een vakantie op.

Je kan hier de start en einddatum van de dagen opgeven dat de vakantie duurt met eventueel de reden. De vakantie kan je opslaan door op Nieuw te klikken.

Facturen

In het tabblad facturen kan je de facturen terug vinden die zijn verzonden.

De facturen zijn zichtbaar per contract. Mochten er meerdere contracten zijn dan zie je bovenaan ook meerdere linkjes met de naam van het kind en het contractnummer. Op elke regel staat een verstuurde factuur, deze kunnen worden uitgeprint door rechts op pdf te klikken.

Jaaroverzichten

In het tabblad jaaroverzichten kan je de jaaroverzichten terug vinden die zijn verzonden.

De jaaroverzichten zijn zichtbaar per contract. Mochten er meerdere contracten zijn dan zie je bovenaan ook meerdere linkjes met de naam van het kind en het contractnummer. Op elke regel staat een verstuurde factuur, deze kunnen worden uitgeprint door rechts op pdf te klikken.

Logboek

In het tabblad logboek kan je zien welke veranderingen er zijn gemaakt zowel door de ouder als door ons.

Elektronisch schriftje

De pedagogisch medewerker kan hier een verhaaltje in schrijven en foto’s uploaden die gedownload kunnen worden. Indien iets in het schriftje wordt geschreven dan krijg je hier automatisch een mailtje van.

Digitaal ondertekenen

Via dit systeem kunnen de ouders de nieuwe en/of wijzigingscontracten digitaal ondertekenen.

Zodra er een contract wordt gewijzigd of nieuw wordt aangemaakt krijg je via de ouderlogin een nieuw contract of een gewijzigd contract aangeboden. Deze kan je accepteren of wijzigen en dan kan je in de toelichting aangeven waarom u niet akkoord gaat met het contract.