Ouder Login

Landelijk Register Kinderopvang

 

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer dient aan de Belastingdienst te worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

 

Website Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het Landelijk Register KinderopvangĀ vind je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/

Registratie per vestiging

Het kinderdagverblijf en de BSO heeft ieder zijn eigen rapport, hieronder vind je de verschillendeĀ rapporten;

Kinderdagverblijf

Bekijk het LRKP rapport

BSO (Buitenschoolse opvang)

Bekijk het LRKP rapport