Ouder Login

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Bij de Buitenschoolse opvang (BSO) biedt kindcentrum Eclips buitenschoolse opvang aan kinderen vanaf hun vierde verjaardag tot het moment zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Dagelijks bieden we de kinderen leeftijdsgerichte activiteiten, die de BSO uitdagend maakt en houdt.

Wij brengen kinderen naar en halen kinderen van alle basisscholen in Heerhugowaard.

Het rooster van de basisschool strookt veelal niet met uw werkrooster. Dan kan voor en/of naschoolse opvang een prettige oplossing zijn. Onze voorschoolse opvang is geopend vanaf half zeven ’s ochtends. Onze naschoolse opvang is geopend tot half acht ’s avonds. Voor- en naschoolse opvang wordt ook wel buitenschoolse opvang (BSO) genoemd.

Tijdens vakanties is de BSO de gehele dag geopend, vanaf half zeven ’s ochtends tot half acht ’s avonds, met indien gewenst een compleet ontbijt- en/of avondmaaltijd.

U zelf bepalen op welke tijden u uw kind wilt halen en brengen: het is mogelijk om opvang per half uur af te nemen, zodat u gebruikmaakt van opvang op maat.

Bij de BSO hebben we geen minimale afname en betaal je niet door tijdens de vakanties.

Een schooldag op de BSO ziet er als volgt uit:

’s Ochtends staat de grote ontbijttafel klaar voor de kinderen. Na een gezellig ontbijt en spelen worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
’s Middags worden de kinderen door onze eigen pedagogisch medewerkers, met een warme overdracht met de leerkracht, van school gehaald en gaan de kinderen naar de eigen locatie.

Voor de kinderen met continurooster worden de activiteiten van de dag aangeboden tot de kinderen met reguliere schooltijden zijn opgehaald. Zodra alle kinderen zijn opgehaald van school gaan zij naar hun basisgroep, waarna ze tegen 16u aan een groepsmoment hebben. Tijdens het groepsmoment, maken we een gezellig praatje met de kinderen en vertellen we wat de activiteiten zijn voor de middag. Vervolgens mogen de kinderen van tafel en kunnen zij kiezen uit de activiteiten van de dag of kunnen zij ‘vrij’ spelen.

Tijdens de vakanties zijn de kinderen er de hele dag en wordt er een vakantieprogramma aangeboden met diverse activiteiten, zoals koken, speurtochten, spelletjescircuits, sportwedstrijdjes, knutselactiviteiten en nog veel meer. Ook trekken we er vaak op uit naar een speeltuin, musea, Ballorig, Jumpcity, de kinderboerderij, of zelfs naar Duinrell!

Er zijn bij de buitenschoolse opvang drie basisgroepen: Hollywood, Jungle en Chill. In alle groepen kunnen maximaal 22 kinderen* worden opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het Pedagogisch medewerker-kind ratio is bij de buitenschoolse opvang, afhankelijk van de samenstelling op de groep, 1 op 10, 1 op 11 of 1 op 12 kinderen. Op sommige dagen is ervoor gekozen om sommige groepen structureel samen te voegen. Vanaf het moment van de opening zijn alle groepen samengevoegd tot één groep.

Meer informatie over de duur van deze structurele samenvoeging wordt u bij de rondleiding of het informatieverzoek gegeven.

* Het totaal aantal kinderen bij de BSO is voor de drie groepen samen maximaal 60