Ouder Login

Doelstellingen

De eclips is een kindcentrum met kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten, waarbinnen vaste, incidentele opvang en flexibele opvang mogelijk is. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen worden opgevangen.

Verantwoorde opvang

Wij bieden kinderen pedagogisch verantwoorde opvang waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind. Vanzelfsprekend worden de kinderen opgevangen door een professioneel team. Met elkaar realiseren we goede en betaalbare opvang ten behoeve van werkende ouders, waar het kind centraal staat en de ouders nauw betrokken zijn.

Daarom kindcentrum de Eclips

Het primaire doel van de Eclips is ouders de mogelijkheid te bieden om de zorg voor hun kinderen (van 0 t/m 12 jaar) te combineren met werk, studie of andere maatschappelijke activiteiten. Opvang is het leveren van een dienst gericht op goede verzorging, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind en het bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en ouders. Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie voor het kind, die aansluit bij de thuissituatie en bieden het kind geborgenheid en een veilige sfeer. Het spelen stimuleren we bij de Eclips door een speciaal op de leeftijd afgestemde speelomgeving.

Ontwikkelen

Het spel- en ontwikkelingsmateriaal is veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van het kind afgestemd. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers geven gerichte spelondersteuning, zowel individueel als in groepsverband. Op deze manier wordt veelzijdige speelervaring mogelijk gemaakt en ontstaat samenspel en contact tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leiding. De Eclips is een plaats voor ontmoetingen met pedagogische continuïteit. Bij de afstemming met de opvoeding thuis is een goed contact tussen groepsleiding en ouders een voorwaarde. De sociale, emotionele, motorische ontwikkeling en creativiteit van uw kind worden gestimuleerd. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan taalontwikkeling.

Pedagogische visie

Vanuit onze pedagogische visie neemt hierbij de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in. De Eclips is een plaats met professionele zorg, waar kinderen de ruimte krijgen te spelen en een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken.