Ouder Login

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van de Eclips vormt onze basis voor spelen en leren. Op het moment dat u de zorg voor uw kinderen deels uit handen geeft aan onze pedagogisch medewerkers, kunt u rekenen op veiligheid en kwaliteit. In het pedagogisch beleid staat onze visie op de ontwikkeling van kinderen, opvoeding en pedagogiek beschreven.

De wereld ontdekken

Bij de Eclips willen we kinderen zoveel mogelijk de wereld laten ontdekken, alleen én samen. Daarbij bieden we de kinderen professionele pedagogische begeleiding. Onze medewerkers begeleiden elk kind op zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau, rekening houdend met eventuele verschillen in cultuur en taal. De begeleiding bestaat uit aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit, de taal- en spraakontwikkeling en zelfredzaamheid.

En juist deze laatste vaardigheid brengt elke dag weer nieuwe verrassingen met zich mee, want kinderen kunnen vaak veel meer dan wij volwassenen denken. Ze ontlenen veel plezier aan ‘het zelf doen’: ze oogsten er bewondering mee en het geeft hen zelfvertrouwen als iets lukt!

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is als volgt geformuleerd: kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die hun eigen talenten en vaardigheden onderkennen en benutten. Oog en respect voor de mensen om ons heen, de ontwikkeling van het kind als individu en het handelen vanuit een visie op opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer weten? U kunt ons complete pedagogisch beleid altijd inzien.